Prispevaj

Prispevaj kot bralec/bralka

AirBeletrino lahko soustvarjate s komentiranjem člankov. Vedno bomo veseli tudi predlogov in odzivov, ki nam jih boste posredovali preko elektronske pošte ali socialnih omrežij. Vsak bralec ima za nas velik pomen ter vsako bralsko mnenje šteje. Nenazadnje obstajamo prav zaradi vas, bralcev.

Prispevaj kot avtor/avtorica

Veseli smo vseh kakovostnih besedil, ki se skladajo z našo tematsko usmeritvijo in uredniško politiko. Predlagamo, da se s člani uredništva najprej posvetujete o primernosti svoje teme in se šele potem lotite pisanja. Seveda bomo z veseljem prebrali tudi že napisana besedila.

Vsa besedila, objavljena na spletni strani, so honorirana, če ni izjemoma dogovorjeno drugače.

Prispevaj kot partner/partnerka

AirBeletrina je v pogonu s finančno podporo Zavoda za založniško dejavnost Beletrina ter s finančno podporo Ministrstva za kulturo Republike Slovenije in Javne agencije za knjigo JAK. Njeno najpomembnejše gorivo je dobra volja urednikov in avtorjev. Zato bomo veseli predlogov za poslovno sodelovanje. Prosimo, da pišete na: valentina.plahuta@zalozba.org.