Kolofon

Kratka predstavitev in uredniška politika

AirBeletrina je spletišče, ki v slovenski medijski prostor prinaša zapise o knjigah ter s knjigami povezane družbene teme. Zanimajo nas vse pojavne oblike književnega vesolja. Raziskujemo ga z recenzijami, pogovori z avtorji, vpogledi v zakulisje nastajanja knjig, bralskimi nasveti, odlomki iz knjig, novicami iz založništva, reportažami iz literarnih dogodkov ... Naš namen je širjenje bralne kulture, spodbujanje ljudi k temu, da čas preživijo s knjigami. Poskušamo biti kar se da odprti, zanimajo nas vse literarne zvrsti in žanri. Naši članki so namenjeni tako tistim, ki se poklicno ukvarjajo s knjigo, kot splošni bralski publiki. Vabljeni k branju!

Obstoj AirBeletrine omogočajo založba Beletrina, Ministrstvo za kulturo RS ter Javna agencija za knjigo JAK.

Pogoji uporabe (pravila obnašanja)

AirBeletrina vsem prijavljenim uporabnikom omogoča komentiranje člankov. Zaželeni so komentarji, podpisani z imenom in priimkom. Pridržujemo si pravico do neobjave ali odstranitve zapisanega besedila, če bomo presodil, da ni v skladu z osnovnim spoštovanjem sočloveka in uredniško politiko AirBeletrine.

V primeru zapisa, ki zaradi vsebine krši ustavo in zakone Republike Slovenije, avtorja lahko prijavimo pristojnim institucijam. Z  njimi bomo tudi sodelovali pri kazenskem pregonu tovrstnega kaznivega dejanja ter jim omogočili vpogled v vse osebne podatke o avtorju, s katerimi izdajatelj razpolagamo, vključno z IP-številko uporabnika in posredovanimi osebnimi podatki.

Pravno ne odgovarjamo za vsebino, objavljeno med komentarji.

Avtorske pravice

Vsebina je zaščitena pod odprto licenco:

CC BY-NC-ND 4.0

 

Dovoljeno je:

- deljenje in redistribucija materiala ne glede na medij ali format.

 

Pod pogoji:

- navajanje avtorstva (pri uporabi dela morate navesti avtorja/avtorico, poskrbeti za povezavo ter navesti, če so bile na avtorskem delu narejene karšne koli spremembe. To lahko naredite na poljuben način, prepovedan je le tisti, ki bi nakazoval, da avtor dela stoji za vami ali vašimi stališči)
- nekomercialno (material je prepovedano uporabljati v komercialne namene)

- brez spreminjanja (če delo prilagodite ali spremenite, ga ne smete distribuirati)

- brez dodatnih omejitev (prepovedano je postavljati pravne ali tehnične pogoje, ki bi drugim pravno omejevali delovanje v skladu z licenco)